as soon - онтологија

а повеќе

Вид збор: Сврзник
За нагласување на наизменично вршење на дејства, за временско сопоставување.

колку повеќе

Вид збор: Сврзник
Со временско значење, во зависносложени реченици.
Употреба: Народна поезија